Za smrt odsouzení na smrt Vězení pro Táliby v afghánském Puli Alam. Zde čekají na smrt ti, kteří již byli odsouzeni za atentáty či vraždy.

×